Ośrodek dla trudnej młodzieży Wspólny Dom

Rekrutacja do naszego Ośrodka trwa cały rok.

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń: 665 705 121, zapisy na rozmowy wstępne odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8-14
Obecnie prowadzimy rekrutację do klasy VII oraz VIII Szkoły Podstawowej oraz I klasy Liceum Ogólnokształcącego- czteroletniego

Zespół Ośrodka tworzy 12 wychowawców, dla których „Wspólny Dom” to miejsce pracy i życiowej pasji. Z wykształcenia jesteśmy psychologami, pedagogami, terapeutami.

Do Ośrodka przyjmujemy dzieci:
w wieku 13 – 18 lat, które nie ukończyły gimnazjum,
posiadające normę intelektualną,
nie uzależnione od narkotyków, alkoholu,
wyrażające zgodę na pobyt w Ośrodku,
ze zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na pobyt w Ośrodku.


Ośrodek Socjoterapeutyczny dla trudnej młodzieży „ Wspólny Dom” w Wildze
08-470 Wilga , Plac Myśliwski 1
665 705 121
e-mail: wspolnydom-rekrutacja@wp.pl


Zdjęcie

Ośrodek dla trudnej młodzieży jest placówką dla młodych osób z problemami emocjonalnymi, behawioralnymi, uzależnieniami takimi jak np. zażywanie narkotyków, alkoholu, zaburzeniami odżywiania, psychicznymi i ze skłonnością do zachowań agresywnych i przestępczych. Zadaniem takiego ośrodka jest udzielanie wsparcia (resocjalizacja, porady rodzinne, porady psychologów, psychoterapia itp.).

Ośrodek Socjoterapeutyczny „Wspólny Dom” w Wildze jest placówką feryjną o charakterze profilaktyczno-terapeutycznym dla trudnej młodzieży w wieku 13-18 lat. Swoją opieką obejmuje młodych ludzi z grupy wysokiego ryzyka, z zaburzeniami zachowania, z trudnych rodzin, z domów dziecka, z problemami alkoholowymi i narkotykami, z wiosek dziecięcych i placówek resocjalizacyjnych. Niezwykle istotny jest fakt, iż pobyt w tym ośrodku opiera się na całkowitej dobrowolności, co ma wpływ na powodzenie terapii i jej efekty. Młodzież może liczyć na terapię indywidualną i empatyczne podejście wychowawców, psychologów i psychiatrów.

Terapia indywidualna wyklucza destrukcyjne zachowania, problemy emocjonalne, konflikty wewnętrzne, a także pozytywnie wpływa na samoświadomość i rozwój osobowości. Osoba prowadząca dba o wszelkie kwestie formalno-prawne, które wiążą się z sytuacją młodej osoby oraz kontakty z rodzicami. Poza terapią każdy uczestnik uczęszcza na zajęcia socjoterapeutyczne w grupie. Mają one na celu leczenie zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania w toku spotkań grupowych. Młodzi ludzie w ośrodku socjoterapeutycznym dostają szansę na zmianę zachowania, stylu życia i poradzenie sobie z problemami, które często są źródłem destrukcyjnych zachowań. Ośrodek socjoterapeutyczny może ustrzec ich przed trafieniem do zakładów karnych. Twoje dziecko ma problemy emocjonalne, z którymi sobie nie radzi? Przejawia destrukcyjne zachowania? Możemy mu pomóc! Zapraszamy do kontaktu!

Przebywa u nas do 40 dzieci potocznie nazywanych „trudnymi”. Oznacza to, że sprawiają oni „trudności wychowawcze”. Dzieciaki, które do nas trafiają mają problemy, z którymi sobie nie radzą, więc „wylewają” je na zewnątrz – sprawiają trudności rodzicom, opiekunom, często wagarują, uciekają z domu, palą, piją alkohol, lekceważą dorosłych, część z nich eksperymentuje z narkotykami, niektórzy mają na swoim koncie pobicia, kradzieże itp. sprawy. Krótko mówiąc, są na prostej drodze do demoralizacji. Jeśli teraz nikt nie zdoła im pomóc, lada moment trafią do ośrodków wychowawczych, poprawczych (część ma w zawieszeniu takie placówki) a potem zakładów karnych.

Oczywiście dzieci przychodząc do Ośrodka nie są bardzo zmotywowane, często zmusza ich do podjęcia decyzji sytuacja zewnętrzna – toczące się sprawy sądowe, „zawalone” lata w szkole, konflikty z rówieśnikami na osiedlu itp. Jednak w trakcie pierwszych miesięcy pobytu dzieciaki dojrzewają do własnej, prawdziwej decyzji o pozostaniu w ośrodku i podjęciu pracy nad swoimi problemami.

W Ośrodku Socjoterapeutycznym " Wspólny Dom" w Wildze został powołany Inspektor Ochrony Danych Pan Łukasz Kalinowski

Klauzula informacyjna (pdf, 364 kB)


Przekaż nam 1% swojego podatku
KRS: 0000153723

Stowarzyszenie Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego "Wspólny Dom" w Wildze
ul. Plac Myśliwski 1, 08-470 Wilga
NIP: 826-000-86-00, REGON: 710249477
Konto bankowe: PKO BP Oddział Garwolin 67 1020 4476 0000 8702 0290 6907


Created by: Izabela Sawoniuk, 2018 e-mail