Młodzieżowy ośrodek socjoterapeutyczny Wspólny Dom

Rekrutacja do naszego Ośrodka trwa cały rok.

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń: 665 705 121, zapisy na rozmowy wstępne odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8-14
Obecnie prowadzimy rekrutację do klasy VII oraz VIII Szkoły Podstawowej oraz I klasy Liceum Ogólnokształcącego- czteroletniego

Zespół Ośrodka tworzy 12 wychowawców, dla których „Wspólny Dom” to miejsce pracy i życiowej pasji. Z wykształcenia jesteśmy psychologami, pedagogami, terapeutami. Większość z nas ukończyła studium socjoterapii. Część także szkoli innych dorosłych z zakresu umiejętności wychowawczych. Co tydzień całym zespołem spotykamy się na zebraniach, a co miesiąc na superwizjach.


Ośrodek Socjoterapeutyczny „ Wspólny Dom” w Wildze
08-470 Wilga , Plac Myśliwski 1
665 705 121
e-mail: wspolnydom-rekrutacja@wp.pl


Zdjęcie

Ośrodkiem dla trudnej młodzieży nazywamy miejsce, w którym przebywa młodzież mająca problem z uzależnieniem, zarówno od alkoholu, jak i narkotyków lub dopalaczy, a także zmagająca się z takimi trudnościami jak zaburzenia natury psychicznej, problemy dotyczące odżywiania się, nieumiejętność właściwego okazywania swoich emocji, agresja wobec otoczenia, problemy z prawem. Ośrodek taki zapewnia młodym ludziom pomoc psychologiczną i psychiatryczną oraz każde inne konieczne w takiej trudnej sytuacji wsparcie, również dla rodziny nastolatka. Ośrodek Socjoterapeutyczny „Wspólny Dom” w Wildze jest właśnie tego typu miejscem.

To placówka działająca w systemie feryjnym, prowadząca działalność profilaktyczną i terapeutyczną dla młodych ludzi w wieku 13-18 lat, nazywanych w języku potocznym „trudną młodzieżą”. Trafiają tutaj osoby wychowujące się w patologicznych rodzinach, mające problem z używkami. Czasem są to młodzi ludzie pochodzący z domów dziecka, wiosek dziecięcych, mający za sobą pobyt w placówkach resocjalizacyjnych. Co istotne, pobyt w naszym ośrodku jest dobrowolny, co zwiększa szanse na zakończenie się terapii sukcesem. Każdy, kto do nas trafi, objęty zostanie profesjonalną opieką ze strony lekarzy i wychowawców. Może liczyć na życzliwość i wyrozumiałość z ich strony. Zaletą terapii indywidualnej jest pozytywny wpływ na osobowość młodego człowieka, wzrasta wtedy poziom jego samoakceptacji, wiary we własne możliwości.

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie terapii pozostaje w stałym kontakcie z opiekunami prawnymi nastolatka, dba również o wszelkie kwestie natury prawnej. Oprócz terapii indywidualnej odbywają się też zajęcia w grupie. Ich celem jest praca nad wyeliminowaniem u uczestników zajęć problemów natury emocjonalnej i tych dotyczących kontaktów międzyludzkich. Młodzi ludzie, którzy trafiają do ośrodka takiego jak „Wspólny Dom” otrzymują niepowtarzalną szansę zmiany swojego życia. W wielu przypadkach może się okazać, że pobyt w takim miejscu uratował młodą osobę przed wstąpieniem na drogę przestępstwa, a w konsekwencji trafieniem do więzienia. Jeżeli Twoje dziecko sprawia wrażenie, jakby nie radziło sobie z problemami, które je dręczą, podejrzewasz, że może być uzależnione od używek lub też jego zachowanie wskazuje na problemy natury psychicznej, skontaktuj się z nami.

Przebywa u nas do 40 dzieci potocznie nazywanych „trudnymi”. Oznacza to, że sprawiają oni „trudności wychowawcze”. Dzieciaki, które do nas trafiają mają problemy, z którymi sobie nie radzą, więc „wylewają” je na zewnątrz – sprawiają trudności rodzicom, opiekunom, często wagarują, uciekają z domu, palą, piją alkohol, lekceważą dorosłych, część z nich eksperymentuje z narkotykami, niektórzy mają na swoim koncie pobicia, kradzieże itp. sprawy. Krótko mówiąc, są na prostej drodze do demoralizacji. Jeśli teraz nikt nie zdoła im pomóc, lada moment trafią do ośrodków wychowawczych, poprawczych (część ma w zawieszeniu takie placówki) a potem zakładów karnych.

Oczywiście dzieci przychodząc do Ośrodka nie są bardzo zmotywowane, często zmusza ich do podjęcia decyzji sytuacja zewnętrzna – toczące się sprawy sądowe, „zawalone” lata w szkole, konflikty z rówieśnikami na osiedlu itp. Jednak w trakcie pierwszych miesięcy pobytu dzieciaki dojrzewają do własnej, prawdziwej decyzji o pozostaniu w ośrodku i podjęciu pracy nad swoimi problemami.

W Ośrodku Socjoterapeutycznym " Wspólny Dom" w Wildze został powołany Inspektor Ochrony Danych Pan Łukasz Kalinowski

Klauzula informacyjna (pdf, 364 kB)


Przekaż nam 1% swojego podatku
KRS: 0000153723

Stowarzyszenie Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego "Wspólny Dom" w Wildze
ul. Plac Myśliwski 1, 08-470 Wilga
NIP: 826-000-86-00, REGON: 710249477
Konto bankowe: PKO BP Oddział Garwolin 67 1020 4476 0000 8702 0290 6907


Created by: Izabela Sawoniuk, 2018 e-mail