Rekrutacja do naszego Ośrodka trwa cały rok.
Jesteś zainteresowany? Zadzwoń! W zakładce rekrutacja dowiesz się więcej!
Obecnie prowadzimy rekrutację do klasy VII oraz VIII Szkoły Podstawowej oraz I i II klasy Liceum Ogólnokształcącego- czteroletniego


Przekaż nam 1% swojego podatku
KRS: 0000153723

Stowarzyszenie Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego "Wspólny Dom" w Wildze
ul. Plac Myśliwski 1, 08-470 Wilga
NIP: 826-000-86-00, REGON: 710249477
Konto bankowe: PKO BP Oddział Garwolin 67 1020 4476 0000 8702 0290 6907

W Ośrodku Socjoterapeutycznym " Wspólny Dom" w Wildze został powołany Inspektor Ochrony Danych Pan Łukasz Kalinowski

Klauzula informacyjna (pdf, 364 kB)

Ośrodek Socjoterapeutyczny „Wspólny Dom” jest placówką feryjną o charakterze terapeutyczno-profilaktycznym dla młodzieży w wieku 13-18 lat. Do naszej placówki trafiają młodzi ludzie z grupy wysokiego ryzyka, z zaburzeniami zachowania, z rodzin niewydolnych wychowawczo, eksperymentujących z alkoholem i narkotykami, z domów dziecka, wiosek dziecięcych i placówek resocjalizacyjnych. Pobyt w Ośrodku opiera się na całkowitej dobrowolności, co ma wyraźny wpływ na przebieg terapii i jej efekty.

Zdjęcie

W Ośrodku każde dziecko objęte jest terapią indywidualną. Eliminuje ona destruktywne zachowania, konflikty wewnętrzne, powoduje wzrost samoświadomości oraz wspomaga rozwój osobowości. Terapia indywidualna obejmuje także program życia i rozwoju każdego dziecka. Za jej efekty odpowiedzialna jest osoba prowadząca, która również dba o wszystkie sprawy formalno-prawne związane z sytuacja dziecka oraz kontakty z rodzicami. Oprócz terapii indywidualnej każde dziecko uczestniczy w grupie socjoterapeutycznej. Jest to forma leczenia zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania w toku spotkań grupowych.

Przebywa u nas do 40 dzieci potocznie nazywanych „trudnymi”. Oznacza to, że sprawiają oni „trudności wychowawcze”. Dzieciaki, które do nas trafiają mają problemy, z którymi sobie nie radzą, więc „wylewają” je na zewnątrz – sprawiają trudności rodzicom, opiekunom, często wagarują, uciekają z domu, palą, piją alkohol, lekceważą dorosłych, część z nich eksperymentuje z narkotykami, niektórzy mają na swoim koncie pobicia, kradzieże itp. sprawy. Krótko mówiąc, są na prostej drodze do demoralizacji. Jeśli teraz nikt nie zdoła im pomóc, lada moment trafią do ośrodków wychowawczych, poprawczych (część ma w zawieszeniu takie placówki) a potem zakładów karnych.

Zdarza się, że trafiają do nas dzieci zalęknione, zahamowane, znerwicowane - bardzo dobrze się u nas odnajdują. Nasz Ośrodek jest placówką terapeutyczną, staramy się pracować ze źródłem problemów, a nie tylko z samymi objawami. Żeby terapia miała szansę powodzenia, osoba sama musi chcieć się zmienić, dostrzegać tyle kosztów dotychczasowego życia, że odnajdzie w sobie własną motywację do zmiany. Dlatego właśnie Ośrodek jest dobrowolny, dzieci muszą się zgodzić na pobyt i w każdej chwili mogą z niego zrezygnować. Pobyt w Ośrodku jest szansą, jaką dajemy im na zmianę życia, a nie karą czy przymusem. Ta zasada często budzi wśród rodziców i opiekunów zdziwienie czy niezrozumienie, pytają nas „jak 13 czy 14 latek może sam o sobie decydować”. Rozumiemy te wątpliwości, jednak 25 lat pracy z takimi dziećmi pozwalają nam z całą pewnością stwierdzić, że zasada dobrowolności ma głęboki sens i jest podstawą powodzenia terapii.

Oczywiście dzieci przychodząc do Ośrodka nie są bardzo zmotywowane, często zmusza ich do podjęcia decyzji sytuacja zewnętrzna – toczące się sprawy sądowe, „zawalone” lata w szkole, konflikty z rówieśnikami na osiedlu itp. Jednak w trakcie pierwszych miesięcy pobytu dzieciaki dojrzewają do własnej, prawdziwej decyzji o pozostaniu w ośrodku i podjęciu pracy nad swoimi problemami.

Niektóre osoby zostają u nas na krótko - czasem nagle muszą wynieść się z domu, a potem mogą do niego bezpiecznie wrócić, czasem okazuje się, że nie są jeszcze gotowi na wprowadzanie zmian w swoim życiu. Inne dzieciaki zostają na rok lub dwa. Dzieci mogą pozostawać u nas do ukończenia gimnazjum, w wyjątkowych sytuacjach dłużej. Im dłuższy pobyt, tym trwalsze zachodzą w nich zmiany.


ośrodek dla trudnej młodzieży | ośrodek dla trudnych dzieci | Zakres: szkoła dla trudnych dzieci, młodzieżowy ośrodek socjoterapeutyczny, ośrodki socjoterapeutyczne, ośrodek dla trudnych dzieci, młodzieżowy ośrodek socjoterapii dla dzieci. Created by: Izabela Sawoniuk, 2018-2019 e-mail